Kontakt

Napisz:

e-mail: biuro@novvi.pl

http://www.facebook.com/novvisklep

 

 

 

 

P.H.U Trade Mariusz Skiba

Sroki 7

72-002 Kościno

NIP: PL 842-164-72-00

Santander Bank Polska SA: 24 1090 1492 0000 0001 4390 1375

Firma zarejestrowana jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.